Educatieve projecten

Omgevingsonderwijs Dilbeek

Als bachelorproef voor de Odisee Hogeschool voor het behalen van de graad van Bachelor in het Onderwijs (Lager Onderwijs) ontwikkelde Nathalie Van Antenhove een website rond omgevingsonderwijs.

omgevingsonderwijsdilbeek-pedemolen“Kinderen leren niet alleen op school. Ook in de omgeving van de school kunnen ze heel wat opsteken. Goed wereldoriëntatie-onderwijs sluit aan bij de eigen leef- en leeromgeving van de kinderen. Het is daarom belangrijk dat we als leerkracht zicht hebben op de eigen schoolomgeving. Deze website is dus gemaakt om op een gebruiksvriendelijke manier de leef- en leeromgeving van onze leerlingen te kunnen beschrijven en om leerkrachten te kunnen helpen bij de opbouw van hun lessen wereldoriëntatie waarbij ze dienen te vertrekken van deze omgeving. Didactische suggesties en voorbeelden van omgevingsgericht leermateriaal (filmpjes, audiobestanden, foto’s, kaarten en werkblaadjes) geven aan hoe de gevonden informatie zinvol in de lespraktijk geïntegreerd kan worden.”

Ontdek op de website het didactisch materiaal (werkbladen, foto’s, filmpjes, tips, …) over Dilbeek: www.omgevingsonderwijsdilbeek.be.